Home

Czym jest Facility Management?

Przede wszystkim to kolejne angielskie pojęcie, które weszło do potocznego użytku w polskim biznesie i ciężko je przetłumaczyć, zawierając istotę rzeczy. Szukając jednowyrazowego synonimu, nazwalibyśmy go „opieką” nad budynkiem. Pod pojęciem facility management rozumie się przede wszystkim utrzymanie obsługi budynku na możliwie efektywnym wysokim poziomie przy użyciu rozsądnych, jak najmniejszych środków. Facility management obejmuje także podnoszenie jakości tego, co oferuje nieruchomość oraz rzecz jasna utrzymanie i zwiększenie wartości nieruchomości. Śmiało więc można usługę facility management określić jako usługę kompleksową. Jest to dziedzina stosunkowo nowa, choć budownictwo  biurowe znane jest od wielu lat. Dlaczego? Stosunkowo niedawno bowiem narodziła się potrzeba stałego zwiększania wartości rynkowej nabytej nieruchomości. Przepływ budynków z rąk do rąk jest coraz większy i szybszy. Każdy sprzedający liczy na maksymalizację zysków, a kupujący liczy na zyski w przyszłości. Facility management jest wykorzystywane właśnie w celu stałego ulepszania „produktu”,  jakim jest dana nieruchomość.

Co konkretnie oferuje branża facility management?

Facility management powinno być nieodzownym elementem inwestycji już na etapie projektu czy planowania kupna z rynku wtórnego.  Pozwala to przewidzieć koszty samego wykonania, utrzymania, a także, przy udziale osób doświadczonych w branży, bardzo precyzyjne określenie wzrostu/spadku wartości inwestycji z czasem. Pomaga to uniknąć w przyszłości zawodu i większych kosztów związanych z „wyjściem na prostą” nieruchomości. Facility management to nie tylko zakładanie tego co będzie. W ramach usługi oferowane jest także efektywne i optymalne zaplanowanie np. dróg pożarowych, zieleni w otoczeniu, instalacji elektrycznych. Zwykle obejmuje też bieżące naprawy i konserwację. Jest to więc oddanie praktycznie wszystkich technicznych kwestii związanych z zarządzaniem budynkiem specjalistom, co znacznie ułatwia zarówno start inwestycji w nieruchomość, kompleksową obsługę jak i bezpieczną, pewną sprzedaż w przyszłości.

Property Management

Jest to, najkrócej mówiąc, prowadzenie nieruchomości czy zarządzanie nią w imieniu właściciela. To coś w rodzaju bycia „managerem”.  Co obejmuje takie prowadzenie i tego rodzaju opieka? Mniej tu aspektów technicznych a więcej biznesowych w porównaniu z facility management. Property management ma na celu zapewnienie kontynuacji inwestycji prowadzonych w budynku (np. zapewnienie, aby zyski z kina były na poziomie, jaki zastał property manager lub wzrosły). Oprócz tego w przypadku możliwości najmu lokalu, property management dba o to, aby najemcy byli, płacili i aby współpraca na linii najemca – wynajmujący przebiegała na najwyższym poziomie. Najczęściej na barkach property managera leżą także kwestie formalne – umowy z najemcami i raporty o wpływach np. z czynszów czy o stanie technicznym budynku. W tym przypadku także ceni się, jeśli usługi property management zwiększą wartość rynkową nieruchomości.

Choć zarówno facility management jak property management są branżami stosunkowo nowymi, szczególnie w Polsce, ciężko sobie wyobrazić efektywne zarządzanie nieruchomościami bez ich wdrożenia. Amatorsko – inwestorzy próbują tego od dawna, ale jednocześnie coraz chętniej decydują się oni na usługi profesjonalnej firmy.

Nagłówek 3

Akapit